E-Dönüşüm

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

E-Fatura, kağıda basılmayan, tüm işlemleri dijital ortamda yapılan bir elektronik belgedir. Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir. İçeriğinde ise Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre bir faturada yer alması gereken bilgiler yer alır. E-Fatura’nın matbu faturadan tek farkı, elektronik ortam üzerinden alınması ve gönderilmesidir.

Mikro Yazılım programı ve e-Fatura modülü ile kestiğiniz faturaları dijital olarak mühürleyerek GİB'e iletebilirsiniz. Böylece tedarikçilerinizin gönderdiği e-Faturalar GİB posta kutusundan alınarak Mikro Yazılım programınıza otomatik olarak işlenir ve muhasebeleşir.

Avantajları

 • İşletmenizin uluslararası finansal standartlara ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uygun, iç ve dış denetime hazır bir sisteme kavuşmasını sağlar.
 • Entegrasyon sürecinizi Mikro Yazılım’ın 30 yılı aşkın iş yazılımları deneyimi ile baştan sona yönetir.
 • Firmanızın bilişim teknolojileri ve muhasebe birimlerinin daha etkin çalışmasını sağlar.
 • E-Fatura saklama hizmetini ücretsiz olarak sunar.
 • Size mobilite, hız ve pratiklik sunar. İş süreçlerinizi kısaltır, hatadan arındırır ve işletme verimliliğinizi artırır.
 • Fatura basma ve kargolama maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Resmi, hukuki ve ticari belgelerinizi kaybolma riski olmadan uzun yıllar boyunca güvenle saklar.
 • Dilediğiniz belgeye saniyeler içinde erişmenize olanak tanır.
 • Faturalama sürecini hızlandırarak ödemelerinizi zamanında almanızı sağlar.
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumanıza yardım eder.

E-Arşiv

E-Arşiv Nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya geçen ve elektronik faturanın bir türü olarak açıklayabileceğimiz e-Arşiv, faturanın ikinci nüshasının dijital ortamda oluşturulup saklanmasını sağlar. E-Fatura yalnızca e-Fatura mükellefleri arasında kesilip gönderilirken e-Arşiv göndericinin e-Fatura, alıcının ise matbu fatura kullanıcısı olması durumunda kullanılır.

E-Fatura kullanıcısı olmayan kişi ve firmalara matbu fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenir. E-Arşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmak gerekir.

My e-Arşiv'in Avantajları

 • Donanım, yazılım gibi maliyetler olmadan ve GİB'e başvuru yapmadan hızlı ve güvenli şekilde e-Arşiv sistemine geçmenizi sağlar.
 • Hukuki ve ticari tüm belgelerinizin elektronik ortamda yasal, geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklamanızı ve istediğinizde kolayca ulaşmanızı sağlar.
 • İşletmenizin Maliye Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uygun, iç ve dış denetime hazır, uluslararası finansal standartları yakalayan bir sisteme kavuşmasını sağlar.
 • Entegrasyon sürecinizi Mikro Yazılım'ın 30 yılı aşkın ticari programlarının deneyimi ile uçtan uca yönetmenizi sağlar.
 • İşletmenizin bilişim teknolojileri ve finans departmanlarının verimliliğini artırır.
 • e-Arşiv belgelerinizi ücretsiz olarak saklamanızı sağlar.
 • Muhasebe yazılımı kullanmayanlar için de fatura gönderip alma platformu sunar.
 • İşletmenize mobilite, hız ve pratiklik kazandırır. İş süreçlerinizi optimize ederek kârlılığınızı artırır.
 • Fatura basma ve kargolama aşamalarını ortadan kaldırarak tasarruf sağlar.
 • Faturalama sürecini hızlandırarak ödemelerinizi zamanında almanıza yardım eder.
 • Resmi, hukuki ve ticari belgelerinizi kaybolma riski olmaksızın uzun yıllar boyunca güvenle saklar.
 • Dilediğiniz belgeye saniyeler içinde erişmenizi sağlar.
 • Kağıt kullanımını azaltır ve çevreyi korur.

E-Defter

E-Defter nedir?

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu, tüccar ve işletmeler için yevmiye ve büyük defter gibi belli defterlerin tutulmasını zorunlu kılar. E-Defter de tutulması zorunlu olan defterlerde bulunan bilgileri içeren bir elektronik kayıtlar bütünüdür. Bu sistemde defterler dijital ortamda tutulur ve Maliye Bakanlığı'na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter’den yararlanabilir.

Mikro Yazılım programı ve e-Defter modülü ile GİB'in belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmış yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerinizi otomatik olarak GİB'in sistemine gönderebilirsiniz.

My e-Defter'in avantajları

 • GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamdan GİB'e gönderilen dosyalar halinde kanuni olarak belirlenen süre boyunca e-Mikro güvencesiyle saklar.
 • e-Fatura kullanıcısı olmasanız bile e-Defter uygulamasından yararlanabilir ve My E-Defter'i kullanabilirsiniz.
 • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırır, elektronik ortamda kolayca işlem yapmanıza olanak tanır.
 • İş gücünden ve zamandan tasarruf ettirir.
 • İç ve dış denetime uluslararası bir format ve standartta hazır olmanızı sağlar.

E-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri için düzenlediği, matbu serbest meslek makbuzu ile aynı kanuni özelliklere sahip, hizmet alanın isteğine göre elektronik ortamdan veya kağıt olarak iletilebilen, dijital olarak saklanan ve ibraz edilen bir elektronik belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) raporlanır.

Mikro Yazılım programı ve e-SMM modülü ile GİB sistemine doğrudan uyumlu e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından yararlanabilirsiniz.

My e-Serbest Meslek Makbuzu’nun Avantajları

 • Veri kaybının önüne geçer.
 • Serbest meslek makbuzlarınızı 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklar.
 • Baskı, arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan kaldırır.
 • Muhtemel hataları en aza indirerek hızlı, güvenilir ve kolay bir işlem süreci sunar.
 • İşletmenizi zamandan tasarruf ettirir.
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumanıza yardım eder.

E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, standartları ve veri formatı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen bir elektronik belgedir.

My e-Fatura kullanıcısı iseniz
e-İrsaliye hesabınızı GİB'e başvuruda bulunmadan, yalnızca kayıt formunu doldurarak hemen aktif edebilirsiniz.

My e-İrsaliye'nin Avantajları

 • Teslimat sırasında oluşması muhtemel hataların (hatalı ürün, kabul, iade, vb.) dijital ortam sayesinde daha güvenilir ve hızlı biçimde takip edilmesini sağlar.
 • Sadece araç plakası ve sürücü kimliği kontrol ederek mal, alıcı firma ve diğer bilgilere hızlıca erişilmesine olanak tanır.
 • Taşıma verilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklar, dilediğiniz evraka dilediğiniz an ulaşmanızı sağlar.
 • Hızlıca düzenlenerek düzenlendiği an alıcıya ulaştırılır.
 • Baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Kağıt kullanımını azalttığı için çevre dostudur.
 • Mikro Yazılım'ın devamlı denetlenen altyapısı ve iş sürekliliği standartları sayesinde verilerinizi ve tüm işlemlerinizi güvende tutar.