Web Sitesi Tasarım

Nasıl Olmalı? Sitenizin omurgası hedef ve amaçlarınıza göre yapılandırılmalı. Eğer arama motorlarında üst sıralarda çıkmak istiyorsanız, web sitenizdeki bütün içerik ve kullanımlar arama motorlarının algıladığı ve yöneldiği içeriği mutlaka karşılamalı.

 • Yeni Türk Ticaret Kanununa Uygun Olmalı
 • Sizinle/kurumunuzla ilgili doğru ve etkili imajı yansıtmalı.
 • Hızlı açılmalı. Hızlı algılanmalı. Doğru yönlendirmeler yapılmış olmalı.
 • Sizinle/kurumunuzla ilgili doğru ve etkili imajı yansıtmalı.
 • Türk Ticaret Kanununda Web Sitesi İçinde Bulunması Gereken Güncel Veriler

  Yerinde Teknoloji olarak, web sitesi sahibi olmanın kanuni bir zorunluluktan öte, değişen ve gelişen ticari ortama uyum sağlayabilmenin en önemli kriterlerinden biri olarak görmekteyiz. Bu sebeple, web sitenizi hazırlarken yalnızca kanun maddelerinin gerektirdiği şartlara uymak üzerine değil, markanızı, firmanızı, yatırımınızı, hedef kitlenize en doğru yoldan tanıtmanızı ve arama motorlarında zirvede bulunabilmenizi hedef almaktayız.

  Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

 • Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar
 • Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması
 • Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması
 • Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

 • Finansal Durum

 • Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması
 • Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri