Detaylı Bilgi

Yetkilendirme, STANDART SERİ’nin en önemli özelliklerinden biri... Kapsamlı yetki tanımlamaları ile kullanıcıların program üzerinde görüntüleyebileceği ve düzenleyebileceği tüm alanlar önceden belirlenebiliyor. Böylece her kullanıcı, sadece kendisine tanınmış yetki çerçevesinde evrak okuyabiliyor, değiştirebiliyor ve yeni kayıt ekleyebiliyor veya silebiliyor.

+ Ticari Set

Stok yönetimi, satın alma, satış ve satış kanalları yönetimi ile finans ve bütçe yönetimi süreçlerini kapsayan bu ürün ayrıca, daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyan kullanıcılar için; karar destek sistemi, sabit kıymetler ve genel muhasebe ürünleriyle destekli olarak kullanılabiliyor.

+ Genel Muhasebe Yönetimi

Finansal yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Genel Muhasebe Yönetimi ürünü ile muhasebe evrakı için fiş sihirbazları tanımlamak, bildirge ve beyanname işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

+ İthalat Yönetimi

İthalat ile ilgili her türlü işlemin rahatlıkla gerçekleştirilebilmesini sağlayan bu ürünle her türlü evrak basılabilir, ithalat maliyetleri hesaplanabilir. Ayrıca ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ (DİİB) takibi gerçekleştirilebilir ve tüm bu işlemler için detaylı raporlar alınabilir

+ İhracat Yönetimi

İhracat operasyonlarıyla ilgili her türlü evrak basımının gerçekleştirilebildiği bu ürün sayesinde; packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşei şehadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası

+ Servis Yönetimi

Servis noktalarını baştan sona yönetmek, müşterilerden gelen servis taleplerini (garanti dâhilindeki ve haricindeki) tek tuşla ilgili servis noktasına iş emri olarak atamak mümkün. Servis süreçleri tüm detaylarıyla takip edilebilir.

+ Personel Yönetimi

Personel mevzuat takibine yönelik tüm işlemler için eksiksiz, hatasız, hızlı ve güvenilir çözüm sunar. Personel sayısı kaç olursa olsun, her ölçekteki şirkette tüm işlemler insan kaynaklarının eforu minimum seviyede kullanılarak gerçekleştirilir.

+ Sabit Kıymetler Yönetimi

Tüm şirket varlıkları tanımlanabilir, zimmet yerleri belirlenebilir; faydalı ömür tanımları ve finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamalar gerçekleştirilebilir. Amortisman ve yeniden değerleme meblağları muhasebeleştirilebilir. Enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamaları ile ilgili detaylı raporlar alınabilir.

+ Karar Destek Sistemi

Veriyi iş süreçleri açısından anlamlı hale getiren tüm raporlar bu sistemde mevcuttur. Verilerin istenen detayda incelenebildiği ve var olan veri küplerinin kullanılabildiği bu üründe kullanıcılar ayrıca, kendi veri küplerini kolayca oluşturabilirler.

+ Dış Yazılım Aktarımları

Bu ürünü kullanarak şu yazılımlarla entegrasyon ve veri aktarımı kolayca gerçekleştirilebilir: Renault, Ford, Tofaş Otomotiv ana sanayi; Aras Lojistik ve Yurtiçi Kargo lojistik firmaları ve ayrıca IMS, Fidelio, AC Nielsen, Evrim, Arkman, Maestro, Vizyonex, Micros, Mekom v3, Nexus 32 bit v1.14, Pepsi, GMSS, Tarım Bakanlığı, Omni–Vectron.

+ e-Fatura

Mikro’nun e-fatura uygulaması, e-fatura alım/gönderim işlemlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen; e-fatura portalı, entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere her üç yöntemle de gerçekleştirilebilmesini sağlar. Bu hizmet, tercih edilen yöntemle STANDART SERİ içerisinden kullanılabilir.

+ e-Defter

Mikro’nun e-defter uygulamasıyla Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanabilir ve oluşan dosya elektronik olarak GİB’e kolayca gönderilebilir. Böylece, bugüne kadar kağıt ortamda hazırlanan ve saklanan evrak, elektronik ortamda işlem görmeye başlar.

+ Çoklu Dil Paketi

Bu ürün, büyüyen ve gelişen iş ortaklarına 6 farklı dil seçeneği sunarak onların uluslararası faaliyetlerine destek olur. Mikro kullanıcıları; İngilizce, Almanca, Rusça, Azerice, Bulgarca ve Arapça’yı içeren çoklu dil paketini tercih ederek yurt dışı operasyonlarını geliştirme fırsatını yakalar.