Kurumsal Yazılım Nedir?

İşletme faaliyetlerinin kayıt altına alınması, yönetilmesi, istatistiki verilerin elde edilmesi, raporlamaların yapılması işlemlerinin tümünü kapsayan paket yazılımlardır. Şirketlerin üretim, üretim elemanları, yöntemleri ve yönetim biçimleri farklı olduğundan piyasadaki genel yazılımlar ihtiyaca cevap verememenin yanısıra karmaşık ve yeniden eğitim gerektiren sorunlar yaratmaktadır. Sayısal Tasarım, her işletmenin ürün ve hizmetlerini, üretim elemanları ve yöntemleri, yönetim biçimi ve vizyonu doğrultusunda tam anlamıyla ihtiyaca cevap vererek kurumsal yazılımlar geliştirmektedir. Böylece gereksiz veriler, karmaşık yapılarla uğraşmayıp veritabanları oluşturup kolaylıkla yönetebileceksiniz.

  • Cari hesap yönetimi
  • Stok yönetimi
  • Fatura, irsaliye yönetimi
  • Kasa yönetimi
  • Üretim programları
  • Pazarlama ve satış yönetimi
  • İstatistiki veriler
  • Raporlama sistemleri
  • Bireysel yönetim ve raporlama sistemleri